Zbigniew Wójcik

Zbigniew Wójcik

Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska

Wiek 58 lat żonaty troje dzieci.
Urodzony i zamieszkały w Łowiczu
Wykształcenie wyższe magisterskie – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i podyplomowo Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu
Z zawodu i z zamiłowania mgr inż. Pożarnictwa
20 letnia służba w PSP na kierowniczych stanowiskach nauczyła mnie pracy w zespole w ekstremalnych warunkach. Podejmowania trafnych decyzji w dużym stresie i pod dużą presją. Świadomość odpowiedzialności za ludzkie życie nauczył mnie odejmowania wyważonych decyzji. Przyczyniłem się do:
Budowa siedziby PSP w Łowiczu po byłej jednostce Armii Radzieckiej, modernizacji sprzętowej i początków budowy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu Łowickiego.
Dobrze poznałem zagadnienia bezpieczeństwa na poziomie powiatu, znam potrzeby w tym zakresie i mam pomysły na jego poprawę.
W latach 2009 – 2018 Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu. Podjąłem wyzwanie kierowania spółką prawa handlowego i z sukcesami kierowałem nią przez 9 lat. Moje doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i znajomość zagadnień zamówień publicznych i doświadczenie w realizacji inwestycji pryniosły wymierne efekty.
W trakcie 9 lat pracy jako Prezes ZEC sp. z o.o. w Łowiczu dokonałem kompleksowej modernizacji zasobów technicznych spółki oraz wdrożyłem wiele rozwiązań proekologicznych. W sumie z moim udziałem spółka pozyskała i wydatkowała 12 milionów zł ze środków własnych i zewnętrznych na inwestycje.
Szczególnie interesują mnie: ekologia, odnawialne źródła energii, czystość powietrza. Również szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Tymi zagadnieniami chciałbym się zająć.

Info i foto: koalicjaobywatelska.pl

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart