Tomasz Kącki

Tomasz Kącki

Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska

Nazywam się Tomasz Bernard Kącki. Urodziłem się 3 grudnia 1973 roku w Wieluniu. Obecnie mieszkam w Kurowie, gmina Wieluń.
Żona Agnieszka, dorosłe już dzieci – córka Anna i syn Kacper studiują w Wrocławiu.
Edukację rozpocząłem w rodzinnej Krzyworzece, następnie w obecnym I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
Naukę kontynuowałem na studiach na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia pedagogiczna. W 1997 roku otrzymałem dyplom magistra historii nauczycielskiej.

Moje praca zawodowa i zainteresowania spowodowały, że ukończyłem wiele kursów, szkoleń oraz:

– podyplomowo Szkołę Służb Społecznych w Poznaniu w zakresie organizator pomocy społecznej
– w 2006 roku technikum rolnicze w Wojsławicach.

Moje wykształcenie jest ściśle skorelowane z obraną przeze mnie ścieżką zawodową i trybem życia jakie prowadzę:
W 1997 roku w okresie problemów związanych z znalezieniem pracy przez pół roku pracowałem w hurtowni spożywczej i firmie leasingowej. Wtedy pojawiły się również pierwsze małe plantacje truskawki.
W latach 1998 – 2004 byłem kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku. Za udzieloną wtedy szansę pracy z osobami niepełnosprawnymi i w tworzeniu nowego miejsca dla nich w gminie Mokrsko zawsze będę wdzięczny pani Jolancie Gardyan.
Po przegranych w 2002 roku wyborach na wójta Gminy Mokrsko musiałem zmienić pracę i od 2004 roku pracowałem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strobinie. Rok 2004 jest też bardzo ważny dla mnie i całej mojej rodziny bo wówczas powstała i została zarejestrowana Kwalifikowana Szkółka Roślin Jagodowych.
W latach 2006 – 2018 zarządzałem gminą Mokrsko na stanowisku Wójta. To czas wytężonej pracy ale również nauki i poznawania mechanizmów zarządzania, kierowania i współpracy w lokalnym środowisku. W roku 2018 nie kandydowałem na następną kadencję Wójta.
Obecnie pracuję jako rolnik w własnym gospodarstwie.
Przez cały ten czas wraz z żoną i dziećmi rozwijaliśmy nowatorski pomysł na ziemi wieluńskiej jakim była Kwalifikowana Szkółka Roślin Jagodowych. Gospodarstwo, położone w Krzyworzece i Kurowie specjalizuje się w produkcji sadzonek i owoców polskich odmian truskawek i malin wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach i Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej. Szkółka od powierzchni mniejszej niż 1 ha obecnie ma powierzchnię corocznie kilkudziesięciu ha plantacji matecznych i owocujących truskawek i malin.
Jestem wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie, aktywnie uczestniczę w życiu lokalnej społeczności angażując się w działalność społeczną, sportową, organizację eventów, udział w Zespole Śpiewaczym z Kurowa. Jest również członkiem Rady Sołeckiej w Kurowie.
Jestem członkiem Związku Szkółkarzy Polskich i z jego ramienia zostałem desygnowany do Rady Konsultacyjnej – zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Info i foto: koalicjaobywatelska.pl

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart