Piotr Ciuborski

Piotr Ciuborski

Komitet wyborczy SLD

Pochodzi z małej wioski w powiecie wieluńskim. Bardzo przywiązany do ziemi wieluńskiej i doceniający ciężką pracę jej mieszkańców.

Z wykształcenia mgr inż. geodeta informatyk. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem własnej działalności geodezyjnej. Pomaga ludziom w procesie budowlanym i sprawach administracyjnych związanych z gruntami.

Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu gleboznawstwa na Państwowym Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

W Sejmie chce się zająć sprawami związanymi z budownictwem i kwestiami gruntów, gdyż tylko mądre zarządzanie nimi oraz dbanie o rolnictwo może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla naszego kraju. W swoim regionie chce walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym oraz o godne i spokojne życie mieszkańców.

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart