Paweł Bejda

Paweł Bejda

Komitet Wyborczy PSL

Urodził się 13 października 1962 roku w Łowiczu. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie lubi wędkować i aktywnie spędzać czas.

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1987). Ukończył również studia podyplomowe – m.in. menedżerskie (w 2001 na Politechnice Łódzkiej) i z zakresu obrotu oraz zarządzania nieruchomościami (w 2009 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie). Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Paweł Bejda pochodzi z rodziny głęboko zakorzenionej w tradycji religijnej. Jego ciocia była zakonnicą, a on sam jako kilkuletni chłopiec zaczął służyć do mszy.

Od 1988 zatrudniony został w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu, w latach 1990 – 1991 pełnił funkcję zastępcy prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, a następnie do 2002 kierował prywatnym przedsiębiorstwem.

Od 2002 do 2006 piastował funkcję zastępcy burmistrza Łowicza. W 2007 został dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. W 2006 i w 2010 wybierano go na radnego powiatu łowickiego.

25 kwietnia 2012 objął stanowisko Wicewojewody Łódzkiego. W wyborach w 2014 uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego V-tej kadencji. 1 grudnia 2014 roku został powołany na członka nowego Zarządu Województwa.

W 2015 wystartował w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PSL w okręgu sieradzkim. Otrzymał 6283 głosy, uzyskując tym samym mandat posła na Sejm VIII kadencji.

Paweł Bejda w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej.
Należy również do wielu zespołów parlamentarnych, w tym m.in.:
ds. Bezpieczeństwa Narodowego, ds. Polskiego Rolnictwa, ds. Polskiej Edukacji, ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Strażaków, ds. Zdrowia Polaków, ds. Obrony Polskiej Samorządności.
Ponadto przynależy do stałych delegacji parlamentarnych, takich jak: Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO, Polska – Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna.

Paweł Bejda jako poseł VIII Kadencji Sejmu utrzymuje jedną z najlepszych frekwencji, notując ponad 95% udział w głosowaniach. Ma blisko 100 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu.

www: http://bejdapawel.pl/
FB: https://www.facebook.com/bejdapawel/?view_public_for=587380481330698
tt: https://twitter.com/pawelbejda?lang=pl

Info i foto: Paweł Bejda

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart