Mikołaj Dorożała

Mikołaj Dorożała

Mikołaj Dorożała
Lider Polski 2050 na liście Trzeciej Drogi w okręgu sieradzkim (nr 11)
miejsce 2

Mikołaja Dorożała: Chcę aktywnie uczestniczyć w budowie Polski równych szans, wielu możliwości i lepszego jutra. W polityce widzę sprawczość i realny wpływ na tworzenie bardziej ludzkiego prawa. Chcę żyć w kraju, w którym mieszkańcy mniejszych miast i wsi nie są wykluczeni komunikacyjnie, mają dostęp do usług zdrowotnych i edukacyjnych, a państwo nie wchodzi z buciorami w ich życie, wywłaszczając ludzi za bezcen pod megalomańskie projekty w stylu CPK.

O mnie

Od ponad 20 lat angażuję się w działalność społeczną występując w roli zarówno wolontariusza, jak i samorządowca. Wiele lat pracowałem również na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych firmach, prowadziłem własną działalność gospodarczą oraz współpracowałem z polskim sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Równolegle przez lata angażowałem się w działania na rzecz społeczności lokalnych i to właśnie one dawały mi wielokrotnie poczucie sensu oraz sprawczości. Dzięki takiemu doświadczeniu nabrałem szerszej perspektywy wobec wyzwań dzisiejszego świata.

W Ruch Polska 2050 zaangażowaliśmy się jako wolontariusze wraz z moją żoną, Magdaleną, podczas kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni w 2020 roku. Przeczytałem książkę Szymona – “Teraz albo nigdy” i to był jeden z elementów, dzięki któremu poczułem, iż łączy nas wspólny system wartości w wielu kwestiach – podejście proekologiczne, chęć budowania społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans i myślenia o polityce w perspektywie pokoleń, a nie kadencji polityków. Naprawdę wierzę, że jest możliwe wprowadzenie do Sejmu nowej jakości opartej na większej wrażliwości, która łączy zamiast dzielić.

Nie dla CPK w gminie Błaszki

Walka o budowę mieszkań socjalnych w czasie mojej pracy samorządowej w rodzinnym Gnieźnie czy zaangażowanie w obronie lokalnej społeczności w nierównej walce mieszkańców Gminy Błaszki z rządowym projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – to tylko niektóre z przykładów mojej społecznej działalności.

Poznajmy się na prawyborach w Wieruszowie i uwierz w Mikołaja!

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart