JASNA IWAN

JASNA IWAN

JASNA IWAN kandydatka KW Wolność i Niepodległość z okręgu 13

Jestem rzeźbiarką z wykształcenia i z pasji.
Uważam, że przemysł kreatywny to niedoceniona część polskiej gospodarki. W celu wzmocnienia pozycji polskiej kultury na świecie, chciałabym zatrzymać postępującą ideologizację sektora sztuki, która od dekad zatruwa rynek, a także obniża jakość dzieł polskich artystów, kuratorów oraz twórców kultury. Lekarstwem na ten stan może być oparcie branży kreatywnej na sektorze prywatnym, debiurokratyzacja oraz reforma wewnętrznych struktur instytucji kulturalnych.
Urodziłam się w Kielcach. W okresie szkolnym byłam członkinią grupy tanecznej oraz uczennicą klasy dziennikarsko-teatralnej. W latach 2012 – 2016 uczyłam się w Państwowym Liceum Plastycznym w Kielcach (w tym czasie rozpoczęłam swoje pierwsze samodzielne podróży, a także zaczęłam uczyć się języków obcych).
W 2016 r., rozpoczęłam jednolite studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2021 roku uzyskałam tytuł magistry sztuki na Wydziale Rzeźby. Dyplom pt.: Bezczynniki Miejskie. Nietrwałość dzieła sztuki w kontekście inercji mas.
W 2019 roku rozpoczęłam studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, jednak zrezygnowałam z nich wraz z rozpoczęciem pandemii COVID-19 . Po zakończeniu lock downu wzięłam udział w rocznym kursie na kierunku mechaniki motocyklowej oraz w kursie Curador del Arte (Kurator Sztuki) organizowanym przez galerię MAMBÓ w Hiszpanii.
Naukę łączyłam z aktywnością twórczą, uczestnicząc w wystawach zbiorowych, plenerach, konkursach, konferencjach naukowych i rezydencji artystycznej. Okazjonalnie pisałam projekty wydarzeń kulturalnych i realizowałam nagrodzone projekty. Tuż po zakończeniu studiów rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak ze względu na wyjazd na rezydencję artystyczną w Argentynie i szereg następujących po niej podróży, postanowiłam zawiesić, a później zamknąć tą działalność.
Jestem aktywnie tworzącą artystką, a ze względu na profil rodzinny, staram się pielęgnować zainteresowanie działaniami międzynarodowymi. W czasie ostatnich lat zwiedziłam (w przeważającej większości samodzielnie) 37 krajów, poznając nie tylko kulturę, ale również tendencje polityki kulturalnej w różnych państwach.
W 2023r. rozpoczęłam naukę na studiach magisterskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz chcę rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Dyplomacja Kulturalna na tej samej uczelni.
W wolnych chwilach piszę recenzje teatralne publikowane w wirtualnym dzienniku.
W 2023 roku kandydatka do sejmu w okręgu 13.

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart