Janusz Basa

Janusz Basa

Janusz Basa

Kandydat Komitetu Koalicyjnego Trzecia Droga w okręgu nr 11 z ramienia Polska 2050 Szymona Hołowni
Numer na liście 22
Janusz Basa- obecnie emeryt na samozatrudnieniu
W PRL kierowca konwojent gotówki
Od 1989 prowadzę własną firmę- Ochrona Mienia
Startuję do Sejmu RP i idę Trzecią Drogą by zawalczyć przede wszystkim o:
– poprawę jakości edukacji w Polsce
-poprawę jakości usług medycznych i kwestii zdrowotnych, które mnie jako Emeryta szczególnie dotykają
– bezpieczne drogi, ścieżki pieszo-rowerowe między wioskami i gminami, chodniki na wsiach
-przyjazne urzędy dla obywateli i kompetentnych urzędników
– przyjazną Policję
-rozdział Kościoła od Państwa i nieingerowanie Kościoła w politykę
-kompetentną kadrę w spółkach Skarbu Państwa i Samorządowych, bez udziału członków rodzin

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart