Dr Włodzimierz Zydorczak

Dr Włodzimierz Zydorczak

  • Prezes zarządu krajowego Polska 2050
  • Przedsiębiorca
  • Prezydent Federacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego
  • Prezes zarządu Fundacji Collegium Nobilium Novum

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart