Artur Gierula

Artur Gierula

Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska

INNE OSOBISTE OSIĄGNIĘCIA

Działalność charytatywna w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kutnie, potwierdzona nadaniem dwóch dyplomów uznania oraz Kutnowskiego Orderu Uśmiechu od wolontariuszy Powiatu Kutnowskiego w roku 2005. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1 w Kutnie- współpraca z Ambasadą USA w Warszawie, Ambasadą Rosji w Warszawie, Stowarzyszeniem Bank Żywności w Kutnie, Fundacją Odbudowy Pałacu Saskiego oraz lokalnymi mediami: portale internetowe- Kutnowskie Centrum Informacyjne (KCI), e-Kutno; gazetami- Magazyn KCI, Gazeta Lokalna, Powiatowe Życie Kutna, Dziennik Łódzki- Wiadomości Dnia. Współorganizator Warsztatów Debatanckich- projektu edukacyjnego- odbywających się pod auspicjami Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz parlamentarzystów RP. Od lipca 2009 roku jestem nauczycielem dyplomowanym (9,75/10 punktów). Pełnię funkcję egzaminatora maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) nieprzerwanie od 2007 roku. W ramach realizowanych projektów jestem Regionalnym Koordynatorem programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi przeciw korupcji” oraz współpracuję z Ambasadą USA w Warszawie w zakresie działań edukacyjnych: konwersatoria o korupcji, stosunkach polsko- amerykańskich i programie „Work & Travel”- wszystkie w języku angielskim. Wystawy tematyczne z udziałem młodzieży z podróży w Ambasadzie Rosji w Warszawie- wyjazd Koleją Transsyberyjską do Władywostoku- oraz w Ambasadzie Peru
w Warszawie- podróż do Machu Picchu, nad Jezioro Titicaca i geoglify z Nazca. Uczestnik i moderator międzynarodowych wymian studenckich z Uniwersytetu Łódzkiego, m. in. International Autumn School „Russia and Poland: social and economic aspects”- 27.08.-09.09.2007 Uniwersytet w Iwanowie (Rosja). Od 2010 roku jestem radnym Rady Powiatu Kutnowskiego, a od 05.07.2013 roku Członkiem Zarządu Powiatu Kutnowskiego. Prace w Radzie Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020. Od 28 listopada 2014 roku do 27 września 2017 pełniłem funkcję Zawodowego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego. Sukcesy: optymalizacja wydatków na poziomie ponad 8 mln zł, nabór do szkół powiatowych na poziomie 93% dostępnych kandydatów na rynku edukacyjnym, zainicjowanie i wdrożenie programów wyposażenia szkół w laboratoria językowe (dla ponad 2.500 uczniów), pracownie logistyczno – spedycyjne, centrum Hi – Tech we współpracy z firmą Abplanalp – centrum nowoczesnych technologii CNC, programy społeczne dla uczniów – „AutoAsertywni”- dla młodych kierowców. Współpraca
z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu.

WYKSZTAŁCENIE

1986-1990 Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, profil ogólny
1990-1995 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych, magister z przygotowaniem pedagogicznym
1995-1996 Podyplomowe Studium Menedżerskie Uniwersytetu Warszawskiego
1997-1998 Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami i Marketingu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
1998-1999 Podyplomowe Studium Zarządzania i Organizacji dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w  Toruniu
2002-2005 Executive MBA (Master of Business Administration) w The Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii poprzez Wielkopolską Szkołę Biznesu w Poznaniu- ośrodek walidowany ( włącznie z etapami potwierdzonymi autonomicznymi dyplomami: Certificate in Management, Diploma in Management Studies oraz finalnym Master of Business Administration)
2002-2003 Podyplomowe Studium w zakresie wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
2002-2003 Dyplom The Baltic Sea Environment Międzynarodowego Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali w Szwecji
2002- 2003 Podyplomowe Studium w zakresie menedżer oświaty i kultury- zarządzanie oświatą i kulturą w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
2004- 2006 Podyplomowe Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2008-2009 Podyplomowe Studium Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2012-2013 Podyplomowe Studia w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa- edukacja obronna (wraz z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

ZAINTERESOWANIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ

– egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie od 2005 roku
– radny Rady Powiatu Kutnowskiego od 02.12.2010 do dnia dzisiejszego
– Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego od 05.07.2013 roku do 27.09.2017
– współautor Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020
– członek Rady Muzeum działającej przy Muzeum Regionalnym w Kutnie, kadencja 2015-2019
– czynna działalność w ramach Stowarzyszenia Kutnowskie Centrum Europejskie- Dyrektor Programowy- integracja z Unią Europejską- fundusze strukturalne, propagowanie integracji europejskiej- wymiany młodzieżowe, konkursy o zasięgu wojewódzkim, współpraca z Regionalnymi Centrami Informacji Europejskiej w Łodzi i Płocku
– współpraca z Biurem Eurodeputowanych: dra Jacka Saryusz- Wolskiego oraz Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi w ramach działań edukacyjnych o Unii Europejskiej pod nazwą „Eurolekcje”
– regionalny koordynator działań w ramach akcji „Młodzi przeciw korupcji” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie- cykliczna organizacja warsztatów i realizacja projektów badawczych na temat korupcji w mieście Kutnie
– ekspert w zakresie zagadnień przedmiotowych wiedzy o społeczeństwie portalu internetowego Interkl@sa
– współpracownik i autor publikacji dla MEN na stronie internetowej: www.scholaris. pl
– członek klubu NEO (Nauczyciel Edukacji Obywatelskiej) przy CEO w Warszawie
– członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKO) w Olsztynie
– opiekun Szkolnej Grupy Amnesty International nr 52 w Gimnazjum nr 1 w Kutnie- cykliczna realizacja warsztatów na temat: dyskryminacji, homofonii, przemocy wobec kobiet, aktywny udział w akcjach Amnesty International Łódź- Maraton Pisania Listów
– praca z młodzieżą- realizacja projektu edukacyjnego debat oksfordzkich we współpracy
z Urzędem Miasta w Kutnie
– koordynator działań finansowych sztabu WOŚP w Powiecie Kutnowskim (lata 2004-2006)
– stała i systematyczna współpraca na zasadzie wolontariatu wraz z uczniami ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Kutnie- „Podziel się posiłkiem”, pomoc najuboższym
– członek Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie, kadencja 2015-2018
– członek Rady Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014- 2020- od października 2013 do maja 2014 roku
– współdziałanie wraz z młodzieżą z instytucjami i organizacjami na forum i na rzecz lokalnej społeczności ( m.in. Dziennik Łódzki, Radio Victoria, Kutnowskie Centrum Europejskie, Agencja Prasowo- Reklamowa „iMedia”, Fundacja Odbudowy Pałacu- Saskiego, „Pol- Media” wydawca Kutnowskiego Magazynu Informacyjnego, Kutnowski Dom Kultury, Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, Radio Lublin, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie)
– licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych: zaświadczenie nr 6/I/2010
– organizator eventów, spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
np. Krzysztof Kwiatkowski, prof. Leszek Balcerowicz
– członek Amnesty International Polska
– zainteresowania: ekonomia, zarządzanie, socjologia, historia
– sposób na wolny czas: trekking, wyprawy na krańce świata: Koleją Transsyberyjską- Władywostok, Irkuck, Jezioro Bajkał; do Peru- Machu Picchu, Jezioro Titicaca, geoglify z Nazca.

JĘZYKI OBCE

– język rosyjski
– język angielski
– język francuski
– język niemiecki

DODATKOWE INFORMACJE

– nauczyciel dyplomowany od lipca 2009 roku
– posiadam Certyfikat ECDL Start- PL-0708800
– ukończony kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi- edycja XXXVIII
– ponad 70 udokumentowanych form doskonalenia zawodowego (w tym również pochodzące z e-learningu, ponad 20)
– licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych- egzamin państwowy – Urząd
Marszałkowski w Łodzi
– dyspozycyjność
– własny samochód
– uregulowany stosunek do służby wojskowej- przeniesiony do rezerwy po odbyciu
szkolenia i praktyk w jednostce wojskowej

Info i foto: koalicjaobywatelska.pl

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart