Artur Dunin

Artur Dunin

Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska

Szczęśliwy ojciec dwóch synów  – Sebastiana  i Maćka.

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Kierunek Geodezja Inżynieryjno – Gospodarcza.

Praca zawodowa:

Geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno – Kartograficznym w Łodzi

Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi,

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza

Właściciel firmy „Geototal” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Sekretarz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi

Współorganizator  Łódzkiej Specjalnej Stery Ekonomicznej

Przewodniczący Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

Przynależność do organizacji społecznych i politycznych

Członek Kongresu Liberalno – Demokratycznego

Członek Unii Wolności

Członek Stowarzyszenia Młodzi Liberałowie

Członek zarządu krajowego oraz Członek Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Członek zarządu Oddziału Łódzkiego Stronnictwa Odrodzenia Rzeczypospolitej Andrzeja Olechowskiego

Członek Rady Krajowej, Przewodniczący Powiatu Zgierskiego, wiceprzewodniczący zarządu Koła Zgierskiego Platformy Obywatelskiej.

Dzięki poparciu i zaufaniu wyborców..

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa

Poseł na Sejm RP VI kadencji

członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

członek sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

członek Polsko – Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej

członek Poselskiego Zespołu Strażaków

członek Zespołu Przyjaciół Zwierząt

Poseł na Sejm RP VII kadencji

wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

członek sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

przewodniczący nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

członek delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

sekretarz Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

członek Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego

członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku

członek Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki

 

Info i foto: www.arturdunin.pl

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart