Adam Nowak

Adam Nowak

Komitet wyborczy PSL

Adam Paweł NOWAK (ur. 1990 r. w Pajęcznie) – działacz społeczny i młodzieżowy, inżynier bezpieczeństwa pożarowego, strażak ochotnik.

Od 2018 r. Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, od 2012 roku Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2007 roku pełnił funkcję Marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży, był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, współtwórca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Uczestnik programu wymiany międzynarodowej Texas A&M University USA.Ekspert ds. funduszy europejskich: Członek komitetu monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Kontakt: tel. 694 584 955, e-mail: adam.nowak@zmw.pl

https://www.facebook.com/nowak.ad

www.apnowak.pl

Info i foto: Adam Nowak

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart