Adam Nowak

Adam Nowak

Adam Nowak nr 5 na liście PSL
Adam Paweł NOWAK (ur. 1990 r. w Pajęcznie) – inżynier pożarnictwa, rolnik i działacz społeczny.
Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, w latach 2021-2023 Wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników w Brukseli.
Sekretarz Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Broni spraw polskich rolników i konsumentów, walczy o OSP oraz reprezentuje sprawy młodzieży na arenie krajowej i europejskiej.
Uczestnik okrągłego stołu w sprawie kryzysu zbożowego w marcu 2023 r. z organizacjami rolniczymi.
Inicjator Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie dodatku do emerytur dla strażaków OSP ( tzw. dodatek ratowniczy).
Członek Narodowej Rady Rozwoju ds. młodzieży, były Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży, współtwórca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Trzy priorytety jego kampanii wyborczej to:
– SPRAWY MŁODZIEŻY
– BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE I OPŁACALNE ROLNICTWO
– AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO I ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Łączy młodość z doświadczeniem.

Kontakt: tel. 694 584 955, e-mail: adam.nowak@zmw.pl
https://www.facebook.com/nowak.ad
www.apnowak.pl

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart